Mozaik Foundation

Mozaik Foundation ile işbirliğine girerek Türkiye'deki STK girişimlerini tanıtmak, onları yurt dışındaki platformlarda daha bilinir hale getimek için tanıtıcı filmler hazırlıyoruz. Amacımız  Mozaik Foundation tarafından desteklenen yerel STK'ların bilinirliğini arttırmak, ihtiyaçlarının altını çizmek...